Zorg voor water

Controlscope > Expertises – Waterinstallaties

EXPERT IN WATERINSTALLATIES

Controlscope is jouw adviseur op het gebied van waterinstallaties. Onze adviseurs zijn voorzien van de benodigde nieuwe BRL6010 certificering (juni 2021) op het gebied van legionellapreventie. Al onze medewerkers zijn volgens de allerhoogste standaarden opgeleid. Ook houden zij hun kennis voortdurend up-to-date. Dankzij hun praktische kennis kun je Controlscope voor elk vraagstuk over waterinstallaties inzetten. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

Legionellapreventie

Om drinkwater van hoge kwaliteit aan te kunnen leveren, is een legionellaveilige drinkwaterinstallatie noodzakelijk. Onze adviseurs brengen legionellarisico’s aan het licht door middel van een risicoanalyse. In een legionella beheersplan leggen we vast welke maatregelen nodig zijn om risico’s tot een minimum te beperken. De taken, bevoegdheden en beheersmaatregelen voor legionellapreventie worden hier ook in opgenomen. Beheersmaatregelen kunnen variëren van spoelwerkzaamheden tot keerklepcontroles. Ook kunnen wij tekeningen opstellen voor drinkwaterinstallaties en hier passend advies over uitbrengen.

Legionellabeheer

Advies waterinstallaties

Controlscope ondersteunt bij het ontwerpen en controleren van drinkwaterinstallaties. Door onze kennis van de complexe regelgeving rondom water en legionellapreventie zorgen wij ervoor dat de installatie voldoet aan de vereiste norm. Zo wordt een veilige drinkwatervoorziening gegarandeerd. We adviseren ook graag in waterbesparende oplossingen. Je kunt ons voor elk vraagstuk over waterinstallaties inzetten.

Advies waterinstallaties

Wateranalyse

Voor het garanderen van een goede waterkwaliteit is analyse van water een belangrijk aspect. Door de overheid zijn er wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater vastgesteld op verschillende parameters, waaronder lood, kwik, E-coli en legionellabacteriën. De kwaliteit van drinkwater controleren wij door middel van bacteriologische wateranalyse, waarbij wordt vastgesteld welke en hoeveel bacteriën aanwezig zijn. Ook voeren we chemische wateranalyses uit en stellen we hierbij de pH-waarde, temperatuur en hardheid van het water vast. Controlscope doet tevens aanbevelingen om aan de wettelijke eisen van de juiste waterkwaliteit te voldoen en hier passende maatregelen voor te nemen.

Inspectie waterinstallaties

NEN 1006 inspectie

Schoon en veilig drinkwater is in Nederland (gelukkig) vanzelfsprekend. Dit komt door de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld in onder andere de NEN 1006 norm. Deze norm vormt de basis voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. Deze wetgeving houdt in dat de installatie goed ontworpen, aangelegd, beheerd en onderhouden moet zijn. Dankzij de inspecties die Controlscope uitvoert weet je of je drinkwaterinstallatie legionellaveilig is. Ook kunnen wij tekortkomingen constateren die de waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. De bevindingen van de inspectie worden in een rapport aangeboden. Indien nodig doen we de juiste aanbevelingen voor de waterinstallatie.

NEN 1006 inspectie drinkwater

Keerklepcontrole

Keerkleppen, of ook wel terugstroombeveiligingen genoemd, vormen een belangrijk onderdeel van een waterinstallatie. Besmet of verontreinigt water kan zo niet terug stromen in de installatie. Het is verplicht de keerkleppen in een drinkwaterinstallatie jaarlijks te laten controleren op een correcte werking. Onze inspecteurs controleren de keerkleppen conform Waterwerkblad 1.4G van de waterleidingvoorschriften (WB 1.4G). Door Controlscope periodiek keerklepcontrole te laten uitvoeren ben je altijd verzekerd van veilig drinkwater.

Inspectie waterinstallatie

Desinfectie waterinstallatie

Controlscope is gespecialiseerd in het reinigen, thermisch desinfecteren en chemisch desinfecteren van waterinstallaties. Bij besmetting van een leidingwaterinstallatie met de legionellabacterie desinfecteren en/of reinigen wij de leidingwaterinstallaties op grondige wijze. De besmetting wordt zo geëlimineerd. Vervolgens kan er drinkwater van goede kwaliteit worden gegarandeerd. Hiermee wordt de besmetting opgelost. Wij helpen je veilig en snel van legionellabacteriën in je waterinstallatie af!

Desinfectie waterinstallatie

“Wij ontzorgen je tot de laatste druppel.”

Danny Lewis, Adviseur