Zorg voor water

Control Scope > Expertises – Waterinstallaties

EXPERTISES WATERINSTALLATIES

Controlscope is de adviseur op het gebied van waterinstallaties en is voorzien van de benodigde BRL 6010 certificering op het gebied van legionellapreventie. Onze medewerkers zijn volgens de allerhoogste standaarden opgeleid en houden hun kennis voortdurend up-to-date. Dankzij hun praktische kennis kun je Controlscope voor elk vraagstuk over waterinstallaties inzetten.

Legionellabeheer

Om deugdelijk drinkwater aan te leveren is een legionellaveilige drinkwaterinstallatie noodzakelijk. Onze adviseur brengt legionellarisico’s aan het licht door middel van een risicoanalyse. In een legionella beheersplan leggen we vast welke maatregelen nodig zijn om het risico tot een minimum te beperken. Daarnaast kunnen wij ook tekeningen opstellen voor drinkwaterinstallaties.

Advies waterinstallaties

Controlscope ondersteunt bij het ontwerpen en controleren van drinkwaterinstallaties. Door onze kennis van de complexe regelgeving zorgen wij dat de installatie voldoet aan de vereiste norm. Zo wordt een veilige drinkwatervoorziening gegarandeerd. We adviseren ook graag in waterbesparende oplossingen.

Wateranalyse

Voor het garanderen van een goede waterkwaliteit is een analyse van het water een belangrijk aspect. Dit doen wij door middel van bacteriologische en chemische wateranalyse. Controlscope kan jou tevens aanbevelingen doen voor te nemen maatregelen om aan de eisen van de juiste waterkwaliteit te voldoen.

NEN 1006 inspectie

NEN 1006 vormt de basis voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. De wetgeving houdt in dat de installatie goed ontworpen, aangelegd, beheerd en onderhouden moet zijn. Dankzij onze inspectie weet je of je drinkwaterinstallatie legionellaveilig is. De bevindingen van de inspectie worden in een rapport aangeboden waarbij we indien nodig de juiste aanbevelingen doen voor de installatie.

Keerklep controle

Het is verplicht de keerkleppen in de drinkwaterinstallatie jaarlijks te laten controleren op een correcte werking. Onze inspecteur controleert de keerkleppen conform Waterwerkblad 1.4G van de waterleidingvoorschriften (WB 1.4G). De controle op deze terugstroombeveiligingen is nodig zodat kan worden voorkomen dat verontreinigd water terugstroomt in het drinkwater.

Desinfectie waterinstallatie

Controlscope is gespecialiseerd in thermisch desinfecteren en chemisch reinigen. Bij besmetting van de leidingwaterinstallatie met de legionellabacterie desinfecteren en/of reinigen wij de leidingwaterinstallaties op grondige wijze. Hiermee wordt de besmetting opgelost en kan veilig drinkwater worden gegarandeerd.

“Wij ontzorgen je tot de laatste druppel.”

Danny Lewis, Adviseur