Wel zo veilig

Control Scope > Expertises – Elektrotechnische installaties

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN?

Controlscope is de autoriteit op het gebied van elektrische installaties. Onze medewerkers zijn volgens de allerhoogste standaarden opgeleid en houden hun kennis voortdurend up-to-date. Dankzij hun praktische kennis kun je Controlscope voor elk vraagstuk over elektrische installaties inzetten.

NEN 1010
Inspectie nieuwe installaties

Controlscope verzorgt opleveringsinspecties van elektrische installaties. NEN 1010 is de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Elke installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf wordt genomen. Ook bij uitbreiding moet worden gecontroleerd of de installatie voldoet aan de NEN 1010 en de installatie niet nadelig wordt beïnvloed. Als onafhankelijk inspectiebedrijf inspecteren wij het werk van diverse installatiebedrijven door heel Nederland.

SCIOS SCOPE 10
inspectie volgens NTA 8220

Een elektrische installatie is vaak nog de oorzaak van een brand. Periodieke controle kan dit helpen voorkomen. NTA 8220 is de inspectiemethode voor het beoordelen van elektrische materieel op brandrisico’s. De methode is uitsluitend gericht op het beperken van brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel. Controlscope is voor het uitvoeren van de NTA 8220 inspectie gecertificeerd conform de eisen die gesteld zijn in de SCIOS Scope 10.

NEN 62305
Inspectie bliksembeveiliging

Controlscope voert inspecties uit volgens de internationale norm NEN-EN-IEC 62305. Hiermee wordt getoetst of een bliksembeveiligingsinstallatie juist ontworpen en aangelegd is en (nog) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Door het uitvoeren van een periodieke inspectie wordt voorkomen dat het veiligheidsniveau daalt en wijzigingen, beschadigingen of vandalisme op tijd worden opgemerkt.

SCIOS Scope 8 (NEN 3140)
Inspectie bestaande installaties

NEN 3140 is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties. De SCIOS inspectie volgens scope 8 is hierop gebaseerd. Dankzij onze inspectie weet je of het werk aan de installatie op de juiste manier is uitgevoerd en of de installatie functioneert zoals zou moeten. Door een mix van visuele en meetinspecties wordt getoetst of de installatie voldoet aan de strenge norm.

Thermografisch onderzoek

Als onderdeel van verschillende inspecties zet Controlscope een warmtecamera in voor het contactloos controleren van verdeelinrichtingen en besturingskasten. Hiermee kunnen (beginnende) problemen en eventuele defecten gesignaleerd worden voordat de installatie uitvalt of er brand ontstaat. Bij een thermografisch onderzoek moeten machines en installaties in gebruik zijn.

Advies elektrische installaties

Controlscope heeft als autoriteit op het gebied van elektrische installaties vaak een adviserende rol bij het ontwerp van installaties. Onze onafhankelijke inspecteurs ondersteunen onder andere met aardingsvraagstukken, kabelberekening, ontwerpcontroles en het op de juiste manier toepassen van veiligheidsnormen. Je kunt Controlscope ook inzetten voor een second opinion op inspectierapporten.

“Wij staan ook met advies voor je klaar.”

Bram Beyer, Inspecteur