Wel zo veilig

Controlscope > Expertises – Elektrotechnische installaties

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN?

Controlscope is de autoriteit op het gebied van elektrische installaties. Onze medewerkers zijn volgens de allerhoogste standaarden opgeleid en houden hun kennis voortdurend up-to-date. Dankzij hun praktische kennis kun je Controlscope voor elk vraagstuk over elektrische installaties inzetten.

NEN 1010 keuring
Inspectie nieuwe installaties

Controlscope verzorgt opleveringsinspecties van elektrische installaties. NEN 1010 is de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Elke installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf wordt genomen. Ook bij uitbreiding moet worden gecontroleerd of de installatie voldoet aan de NEN 1010 en de installatie niet nadelig wordt beïnvloed. Als onafhankelijk inspectiebedrijf inspecteren wij het werk van diverse installatiebedrijven door heel Nederland.

NEN 1010 keuring

SCIOS SCOPE 10
inspectie volgens NTA 8220

Een elektrische installatie is vaak nog de oorzaak van een brand. Periodieke controle kan dit helpen voorkomen. NTA 8220 is de inspectiemethode voor het beoordelen van elektrische materieel op brandrisico’s. De methode is uitsluitend gericht op het beperken van brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel. Controlscope is voor het uitvoeren van de NTA 8220 keuring gecertificeerd conform de eisen die gesteld zijn in de SCIOS Scope 10.

Scios scope 10 inspectie

NEN 62305
Inspectie bliksembeveiliging

Controlscope voert inspecties uit volgens de internationale norm NEN-EN-IEC 62305. Hiermee wordt getoetst of een bliksembeveiligingsinstallatie juist ontworpen en aangelegd is en (nog) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Door het uitvoeren van een periodieke inspectie wordt voorkomen dat het veiligheidsniveau daalt en wijzigingen, beschadigingen of vandalisme op tijd worden opgemerkt.

NEN 62305 inspectie bliksembeveiliging

SCIOS Scope 8 inspectie
NEN 3140 keuring bestaande installaties

NEN 3140 is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties. De SCIOS scope 8 inspectie is hierop gebaseerd. Dankzij onze inspectie weet je of het werk aan de installatie op de juiste manier is uitgevoerd en of de installatie functioneert zoals zou moeten. Door een mix van visuele en meetinspecties wordt getoetst of de installatie voldoet aan de strenge NEN 3140 norm.

Inspectie elektrotechnische installatie

Thermografisch onderzoek

Als onderdeel van verschillende inspecties zet Controlscope een warmtecamera in voor het contactloos controleren van verdeelinrichtingen en besturingskasten. Door middel van dit thermografisch onderzoek kunnen (beginnende) problemen en eventuele defecten gesignaleerd worden, voordat de installatie uitvalt of er brand ontstaat. Bij een thermografisch onderzoek moeten machines en installaties in gebruik zijn.

Thermografisch onderzoek

SCIOS Scope 12
Inspectie zonnestroominstallaties

Controlscope is gespecialiseerd in het uitvoeren van elektrotechnische inspecties onder de certificatieregeling van SCIOS, waaronder nu ook de langverwachte Scope 12. SCIOS Scope 12 is een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties (zonnepanelen). Volgens de eisen van Scope 12, gebaseerd op Technisch Document 18 en met de IEC62446-reeks als uitgangspunt, inspecteren wij PV-installaties. Met als resultaat een onafhankelijk inspectierapport, een veilige en bedrijfszekere installatie en een tevreden klant of verzekeraar.

Scios scope 12

Advies elektrische installaties

Controlscope heeft als autoriteit op het gebied van elektrische installaties vaak een adviserende rol bij het ontwerp van installaties. Onze onafhankelijke inspecteurs ondersteunen onder andere met aardingsvraagstukken, kabelberekening, ontwerpcontroles en het op de juiste manier toepassen van veiligheidsnormen. Je kunt Controlscope ook inzetten voor een second opinion op inspectierapporten.

Advies elektrische installaties

“Wij staan ook met advies voor je klaar.”

Bram Beyer, Inspecteur