Wel zo veilig

Control Scope > Expertises – Elektrotechnische installaties

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN?

Controlscope is de autoriteit op het gebied van elektrische installaties. Onze medewerkers zijn volgens de allerhoogste standaarden opgeleid en houden hun kennis voortdurend up-to-date. Dankzij hun praktische kennis kun je Controlscope voor elk vraagstuk over elektrische installaties inzetten.

NEN 1010 Inspectie nieuwe installaties

Met veel plezier verzorgt Controlscope opleveringsinspecties van elektrische installaties. NEN 1010 is de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Het is ook belangrijk een nieuwe keuring te doen als installaties zijn aangepast of uitgebreid. Als onafhankelijke inspecteur inspecteren wij het werk van honderden installatiebedrijven door heel Nederland.

NEN 3840 Inspectie hoogspanninginstallaties

Om brand, storingen, elektrocutie en letsel door elektromagnetische velden te voorkomen zijn keuringen volgens de NEN 3840 noodzakelijk. Zo wordt een veilige bedrijfsvoering van elektrische hoogspanningsinstallaties gegarandeerd. We controleren of voldaan is aan verschillende eisen op het gebied van gebruik, onderhoud en beheer van elektrische installaties voor de veiligheid van medewerkers en eventuele bezoekers.

NEN 3140 Inspectie bestaande installaties

NEN 3140 is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Dankzij onze inspectie weet je of het werk aan de installatie op de juiste manier is uitgevoerd en of de installatie functioneert zoals zou moeten. Door een mix van visuele en meetinspecties wordt getoetst of de installatie voldoet aan de strenge norm.

NEN 62305 Inspectie bliksembeveiliging

Controlscope voert inspecties uit volgens de internationale norm NEN-EN-IEC 62305. Hiermee wordt getoetst of een bliksembeveiligingsinstallatie juist ontworpen en aangelegd is. Dit is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid van een bedrijfspand, maar zeker voor werkgevers die volgens de Arbowet hun werknemers een veilige en gezonde werkplek moeten bieden.

Thermografisch onderzoek

Als onderdeel van verschillende inspecties zet Controlscope een warmtecamera in voor het contactloos controleren van elektrische installaties. Hiermee worden eventuele defecten gesignaleerd voordat er brand ontstaat. Met thermografisch onderzoek moeten machines en installaties juist met een normale belasting in gebruik zijn, waardoor deze methode het (productie)proces niet in de weg zit.

Advies elektrische installaties

Controlscope heeft als autoriteit op het gebied van elektrische installaties vaak een adviserende rol bij het ontwerp van installaties. Onze onafhankelijke inspecteurs ondersteunen onder andere met aardingsvraagstukken, kabelberekening, ontwerpcontroles en het op de juiste manier toepassen van veiligheidsnormen. Je kunt Controlscope ook inzetten voor een second opinion op inspectierapporten.

“Wij staan ook met advies voor je klaar.”

Bram Beyer, Inspecteur