Wel zo veilig

Controlscope > Branches

BRANCHES

Controlscope heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van veiligheidsinspecties in diverse branches. Het merendeel van onze opdrachtgevers bevindt zich in de branches zorg, onderwijs, kantooromgevingen, (semi) overheid, industrie en utiliteit.

Zorg

In zorgomgevingen is de veiligheid van werknemers en bewoners van het hoogste belang. Zo dient de bliksembeveiliging jaarlijks te worden gecontroleerd en ook voor de elektrische- en waterinstallaties is een periodieke inspectie onontbeerlijk. Zo weet je zeker dat het pand veilig is en veilig blijft.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties zorg

Onderwijs

Met trots verzorgen wij veiligheidsinspecties voor diverse grote scholengemeenschappen in de verre omgeving. Uiteraard voeren wij keuringen uit op de bliksembeveiliging en de vele elektrische installaties die in onderwijsinstellingen aanwezig zijn. In de onderwijsruimtes waar met zware machines gewerkt en geleerd wordt, worden de noodstopcircuits uitvoerig getest. Controlscope voert ook de gereedschapskeuringen uit. Naast de elektrische installaties houden wij ons ook bezig met de waterinstallaties. Dit op het gebied van bijvoorbeeld legionellabeheer, keerklepcontroles en uitgebreide wateranalyses.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties en waterinstallaties onderwijs

Kantoren

In kantoren is met name de overspanningsbeveiliging van groot belang, aangezien pieken in de wisselstroomspanning vergaande gevolgen kunnen hebben op aangesloten computers. Natuurlijk voorkomen we met periodieke keuringen van de elektrische installaties ook onveilige situaties voor werknemers. Bekijk onze referenties en je weet in welke kantoren de medewerkersveiligheid op het hoogste niveau is. Ook ondersteunt Controlscope bij het ontwerpen en controleren van diverse drinkwaterinstallaties.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties en waterinstallaties kantooromgevingen

(Semi-)overheid

Controlscope keurt de elektrische installaties en waterinstallaties van bijvoorbeeld diverse gemeentehuizen, gemeentelijke werkplaatsen en brandweerkazernes. Zeker bij gebouwen van de brandweer zijn diepgaande periodieke inspecties belangrijk. Wij moeten er niet aan denken dat juist in een brandweerkazerne brand ontstaat door een ondeugdelijke elektrische verbinding.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties en waterinstallaties overheid

Industrie

Voor diverse grote industriële producenten verzorgen wij diepgaande installatiekeuringen, zowel op het gebied van elektra als de waterinstallaties. Dankzij thermografische inspectie van besturingskasten wordt de productie niet gehinderd. Voor veel van onze opdrachtgevers in de industrie verzorgen wij ook een test van aardlekschakelaars, waarvoor machines en productielijnen wel onderbroken moeten worden. Onze medewerkers werken snel en vakkundig zodat de klus zo snel mogelijk geklaard is.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties en waterinstallaties industrie

Utiliteit

Controlscope is regelmatig aan de slag in bijvoorbeeld warehouses, loodsen en logistieke centra waar 24/7 veel bedrijvigheid is. Hier zijn thermografische inspecties een uitkomst, zodat processen niet worden onderbroken. Wij verzorgen keuringen voor alle elektrische installaties, waterinstallaties en bliksembeveiliging.

Bekijk referenties
Inspectie elektrotechnische installaties en waterinstallaties utiliteit
Keuring, inspectie en advies elektrotechnische installaties en waterinstallaties

“Branchespecifieke installaties hebben geen geheimen voor ons.”

Leen de Hoog, Inspecteur